تست روانشناسی MBTI چیست و چه کاربردی دارد؟

 

تست روانشناسی MBTI چیست و چه کاربردی دارد؟

تست روانشناسی شخصیت مایرز- بریگز (MBTI) جزو معروف ­ترین تست روانشناسی شخصیت ها است. هدف از این تست روانشناسی این است که مشخص شود افراد محیط اطراف خود را چگونه درک می کنند و چگونه تصمیم می­گیرند. تست روانشناسی MBTI برای افراد معمولی جامعه طراحی شده است و روی میزان تفاوت­ های طبیعی افراد تاکید دارد. فرض اولیه و اساسی در تست روانشناسی شخصیت MBTI این است که همه انسان ها اولویت بندی های خاص خودشان را در تفسیر تجاربشان در زندگی دارند و این اولویت بندی ها هستند که پایه و اساس و زمینه ساز علایق، نیاز ها، ارزش ها و انگیزه ها می­شوند.

http://tejarnet.ir/Business/wp-content/uploads/2019/01/MBTI-850x491.jpg

در این تست روانشناسی شخصیت، تیپ شخصیتی یک شخص حالتی مانند مشابه راست دست یا چپ دست بودن  است. افراد یا به صورت مادرزادی با یک سری طرز تفکر، روش درک و فهم و روش تصمیم گیری خاص به دنیا می آیند و یا به مرور زمان طرز تفکر، روش درک و فهم و روش تصمیم گیری خاصشان شکل می گیرد. تست روانشناسی شخصیت MBTI  برخی از این تفاوت های روانشناسی را در ۴ جفت دسته مخالف یکدیگر قرار می دهد که در نتیجه ۱۶ تیپ شخصیتیرواشناسی ممکن به دست می آید.

تست روانشناسی MBTI چیست و چه کاربردی دارد؟

دسته بندی تیپ های شخصیتی در تست روانشناسی شخصیت MBTI

هیچ کدام از این تیپ های شخصیتی بهتر یا بدتر از دیگری نیستند. اگر چه طراحان این تست روانشناسی شخصیت معتقدند که افراد فطرتاً  یک ترکیب خاص از این تیپ های شخصیتی را ترجیح می دهند. همان طور که نوشتن با دست چپ برای یک انسان راست دست دشوار به نظر می رسد، به طور مشابه افراد نیز استفاده از ترجیحات تیپ شخصیتی مخالف خود را دشوار می پندارند، اگرچه با تمرین و ممارست ممکن است توانایی هایی به دست آورد.

این ۱۶ نوع تیپ شخصیتی به صورت اختصاری با ۴ حرف انگلیسی نمایش داده می شوند که هر حرف نشانگر حرف اول آن چهار جفت دسته ارجحیت ها است (به جز N که حرف دوم  Intuition به معنای شهود است). برای مثال:

ESTJ – (Extraversion (E) – Sensing (S) – Thinking (T) – Judgment (J))

INFP – (Introversion (I) – Intuition (N) – Feeling (F) – Perception (P))

Extraversion به معنای برون گرایی، Introversion به معنای درون گرایی، Sensing به معنای شعور، Intuition به معنای شهود، Thinking به معنای تفکر، Feeling به معنای احساس، Judgment به معنای قضاوت و Perception به معنای ادراک است.

 

تست روانشناسی شخصیت مشاوره شخصیت مشاوره روانشناسی تلفنی مرکز روانشناسی

درون گرایی و برون گرایی در تست روانشناسی شخصیت MBTI

افرادی که برون گرایی (Extraversion) را ترجیح می دهند، از عمل کردن و فعالیت داشتن انرژی می گیرند. آن ها ترجیح می دهند اول عمل کنند سپس تامل کنند و سپس دوباره عمل کنند. اگر فعالیت نداشته باشند، انگیزه شان رو به زوال می رود. در نقطه مقابل افراد برون گرا، افراد درون گراانرژی خود را هنگام فعالیت کردن خرج می­کنند. آن­ ها ترجیح می دهند اول فکر کنند سپس عمل کنند و سپس دوباره فکر کنند. درون­ گرا ها برای به دست آوردن انرژی نیاز به مدتی تنها بودن دارند. مشخصه های متضاد بین درون گرا ها و برون گرا ها شامل موارد زیر است:

  • برون گرا ها عمل گرا هستند، در حالی که درون گرا ها تفکر گرا هستند.
  • برون گرا ها به دنبال وسعت دانش و توانایی هستند، در حالی که درون گرا ها به دنبال عمق دانش و توانایی هستند.
  • برون گرا ها تمایل بیشتری به تعامل زیاد دارند، در حالی که درون گرا ها تمایل بیشتری به تعاملات عمیق تر دارند.
  • برون گرا ها هنگام وقت گذارنی با دیگران انرژی می گیرند، در حالی که درون گرا ها هنگام تنها بودن انرژی می گیرند.
بیشتر بخوانید :  راه داشتن فرزند درس‌خوان و ثروتمند چیست ؟

تست روانشناسی شخصیت مشاوره شخصیت مشاوره روانشناسی تلفنی مرکز روانشناسی

شعور و شهود در تست روانشناسی شخصیت MBTI

شعور (Sensing) و شهود (Intuition) عوامل به دست آوردن اطلاعات هستند. این عوامل توصیف می­ کنند که اطلاعات جدید توسط افراد چگونه درک و تعبیر می­شوند. در این تست روانشناسی شخصیت ، افرادی که شعور را بیشتر ترجیح می­ دهند، اطلاعاتی را که ملموس و قابل حس کردن توسط حواس پنجگانه باشد را بیشتر ترجیح می دهند، ارزشی برای حس ششم قائل نیستند و ترجیح می دهند به حقایق و جزئیات تکیه کنند. در سوی دیگر افرادی که شهود را بیشتر ترجیح می دهند، به اطلاعاتی که کمتر به حواس پنجگانه وابسته هستند اعتماد بیشتری دارند، مثلاً اطلاعاتی که با یک سری اطلاعات دیگر در ارتباط باشند. افراد شهودی بیشتر به احتمالاتی که در آینده ممکن است پیش آید علاقه بیشتری دارند.

تست روانشناسی شخصیت مشاوره شخصیت مشاوره روانشناسی تلفنی مرکز روانشناسی

تفکر و احساس در تست روانشناسی شخصیت MBTI

تفکر (Thinking) و احساس (Feeling) در این تست روانشناسی شخصیت عوامل تصمیم گیری هستند. هر دو این عوامل برای تصمیم گیری منطقی،  بر اساس داده های دریافت شده از عوامل جمع آوری اطلاعات یعنی شعور (Sensing) و شهود (Intuition) استفاده می­شوند. افرادی که تفکر را ترجیح می دهند تمایل دارند که در مورد موضوعات مختلف از یک نقطه جداگانه تصمیم بگیرند و تصمیم خود را با چیزهای منطقی و قابل قبول، علت و معلولی، مستحکم و قاعده مند بسنجند. از طرفی کسانی که احساس را در تصمیم گیری ترجیح می دهند تمایل دارند که تصمیمات را با وفق دادن خود با شرایط و همدردی کردن و قرار دادن خود داخل یک موقعیت، و سبک سنگین کردن آن موقعیت به طوری که بیشترین سازگاری و همخوانی را با نیازهای افراد درگیر با آن موقعیت را دارد بگیرند.

 

تست روانشناسی شخصیت مشاوره شخصیت مشاوره روانشناسی تلفنی مرکز روانشناسی

قضاوت و ادراک در تست روانشناسی شخصیت MBTI

در این تست روانشناسی شخصیت، زوج دسته تفکر (Thinking) و احساس (Feeling) تحت عنوانی با نام قضاوت (Judgment) و زوج دسته شعور (Sensing) و شهود (Intuition) تحت عنوانی با نام ادراک (Perception) دسته بندی می شوند. قضاوت (J) و ادراک (P) نشان می دهند که افراد در ارتباط به محیط بیرونی کدام زوج دسته را بیشتر بروز می­دهند. به این صورت که افرادی که زوج دسته قضاوت در آن­ها بروز بیشتری دارد تمایل دارند که تفکر یا احساس خود را بیشتر به نمایش بگذارند و افرادی که زوج دسته ادراک در آن ها بروز بیشتری دارد،

تمایل دارند شعور یا شهود خود را بیشتر نمایش دهند. برای مثال تیپ شخصیتی که TJ دارد تمایل دارد که منطقی به نظر برسد و FJ تمایل دارد که بیشتر همدردی کننده به نظر برسد. همچنین SP ترجیح می دهد که نشان دهد که معتقد به حواس پنجگانه است در حالی که NP تمایل دارد انتزاعی و معنوی به نظر برسد.

بیشتر بخوانید :  داستان زندگی آمانسیو اورتگا مؤسس زارا

 

تست روانشناسی MBTI چیست و چه کاربردی دارد؟

 

تست روانشناسی MBTI  چیست؟

اگر حتی کمی درباره روانشناسی اطلاعات داشته باشید، حتما نام روانکاو مشهور یعنی آقای کارل گوستاو یونگ را شنیده‌اید. نظریات و پژوهش‌های او باعث شد تا دو روانشناس دیگر یعنی مایرز و بریگز، به فکر ایجاد پرسش‌نامه‌ای برای خودشناسی بهتر افراد بیافتند. نتیجه کار این دو فرد، تست روانشناسی معتبری شد که با بررسی ۴ بُعد از شخصیت افراد، ۱۶ تیپ شخصیتی معرفی می‌کند. هر یک از این ۴ بُعد دارای ۲ شاخص هستند. ۴ بُعد مذکور در زمینه: تعاملات اجتماعی، شیوه دریافت اطلاعات از محیط، روش‌های تصمیم‌گیری و ارتباط با جهان پیرامون، اشخاص مختلف را می‌سنجند و به آنها نشان می‌دهند که از نظر تعاملات اجتماعی: برون‌گرا هستند یا درونگرا، از نظر دریافت اطلاعات از محیط: شهودی عمل می‌کنند یا حسی، از نظر تصمیم‌گیری: احساسی فکر می‌کنند یا منطقی، از نظر ارتباط با جهان پیرامون: ناظر هستند یا قضاوت‌گر. برای اینکه خود را بهتر بشناسید و از ترجیحات و خواسته‌های‌تان مطمئن‌تر بشوید، شرکت در این آزمون خالی از لطف نخواهد بود.

تست روانشناسی MBTI چه کاربردی دارد؟

تست روانشناسی mbti یکی از معتبرترین آزمون‌های مبحث شخصیت‌شناسی است و به شما کمک می‌کند تا دید دقیق‌تری نسبت به زوایای مختلف شخصیتی خود پیدا کنید. با انجام این آزمون متوجه خواهید شد که ترجیحات شما درباره موضوعات مختلف زندگی حرفه‌ای و شخصی چیست و با بررسی ۴ بُعد شخصیتی (برون‌گرایی/درونگرایی- حسی/شهودی بودن-احساسی/منطقی بودن-ناظر/قاضی بودن)، امکان این به وجود می‌آید که دریابید در کدام گروه از تیپ‌های شخصیتی ۱۶ گانه‌ای که حاصل ترکیب این ۴ بُعد هستند، قرار دارید. نکته‌ای که باید به خاطر داشته باشید، رعایت صداقت در انجام این آزمون است. لازم نیست گزینه‌ای را که فکر می‌کنید، بهتر است انتخاب کنید بلکه باید موردی را که درباره شما واقعیت دارد، انتخاب کنید. اگر در یک جمع‌بندی منظم مانند قالب و شکل این آزمون نسبت به ترجیحات خود در زمینه زندگی شخصی و حرفه‌ای آگاهی به دست بیاورید، راحت‌تر می‌توانید برای خود تصمیم‌ بگیرید و ارتباطات بهتری هم با اطرافیان خود ایجاد خواهید کرد.

چرا باید آزمون mbti را انجام بدهید؟

آزمون روانشناسی mbti، شناخته‌شده‌ترین آزمون شخصیت‌شناسی است. یکی از بهترین روش‌ها برای توسعه و رشد فردی در زندگی هم چیزی نیست جز واقف شدن به ابعاد مختلفی که شخصیت‌تان دارد. پس اگر در این آزمون شرکت کنید بهتر متوجه می‌شوید که برون‌گرا هستید یا درون‌گرا؟ به صورت حسی، محیط پیرامون خود را درک می‌کنید یا از شهودتان بهره می‌برید؟ اگر پای تصمیم‌گیری به میان باشد به احساس‌تان متکی هستید یا منطق و فکرتان و نهایتا نسبت به آنچه در اطراف‌تان اتفاق می‌افتد، نقش ناظری مشاهده‌گر را ایفا می‌کنید یا وقایع را داوری می‌کنید و با قضاوت‌های‌تان سعی در اثرگذاری روی محیط دارید. این آزمون با بررسی این ۴ مولفه باعث به وجود آمدن ۱۶ تیپ شخصیتی می‌شود. تیپ‌هایی که هیچ‌یک بر دیگری برتری ندارند و برای شکل دادن به داستان‌های آدم‌ها روی زمین و پیش‌برد زندگی ضروری و لازم هستند. با شرکت در این آزمون خود و اطرافیان‌تان را بهتر بشناسید و مدیریت دقیق‌تری روی رفتارها و اعمال‌تان پیدا کنید.

 

اینجا محل تبلیغات شماست

با ما تماس بگیرید

فیسبوک توییتر گوگل + لینکداین تلگرام واتس اپ کلوب

آموزش راه اندازی فروشگاه اینترنتی در شبکه‌های اجتماعی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *